Метални

ПродуктРазмериЦена
I. Кух профил
10/20/1.52.50 лв./кг
12/12/1.52.50 лв./кг
10/20/1.52.50 лв./кг
15/15/1.52.50 лв./кг
20/20/1.52.40 лв./кг
20/20/2 2.25 лв./кг
25/25/1.52.40 лв./кг
20/15/1.52.40 лв./кг
25/15/1.52.40 лв./кг
30/30/1.52.40 лв./кг
30/30/22.25 лв./кг
30/20/1.52.40 лв./кг
30/20/22.25 лв./кг
40/20/1.52.40 лв./кг
40/20/22.25 лв./кг
40/20/2.52.25 лв./кг
40/30/22.25 лв./кг
40/30/1.52.40 лв./кг
35/35/22.25 лв./кг
40/40/1.52.40 лв./кг
40/40/22.25 лв./кг
40/40/32.25 лв./кг
50/30/1.52.40 лв./кг
50/30/22.25 лв./кг
50/50/32.25 лв./кг
60/40/22.25 лв./кг
60/40/3~ 6.4м2.25 лв./кг
60/60/22.25 лв./кг
50/50/22.25 лв./кг
30/70/22.25 лв./кг
60/20/22.25 лв./кг
60/100/32.25 лв./кг
100/100/32.25 лв./кг
Профил1кр.1.40 лв./кг
Профил2кр.1.40 лв./кг
Тръбаф40 1.35 лв./кг
II. Винкел и шина
20/20/31.70 лв./кг
25/25/31.70 лв./кг
30/30/31.70 лв./кг
35/35/41.70 лв./кг
40/40/41.70 лв./кг
45/45/41.70 лв./кг
50/50/51.70 лв./кг
60/60/51.70 лв./кг
70/70/61.70 лв./кг
Т-образен винкел
Тоб/4м/20/202.10 лв./кг
Тоб/4м/25/25/32.10 лв./кг
Тоб/6м/30/30/32.10 лв./кг
Шина
20/3/6м1.85 лв./кг
20/4/6м1.85 лв./кг
25/3/6м1.85 лв./кг
25/4/4м1.85 лв./кг
30/4/6м1.85 лв./кг
30/5/6м1.85 лв./кг
40/4/6м1.85 лв./кг
50/5/6м1.85 лв./кг
60/5/6м1.85 лв./кг
III. Ламарина
Черна
1 мм1.25 лв./кг
1.2мм1.25 лв./кг
1.5 мм1.25 лв./кг
2 мм1.25 лв./кг
3 мм1.25 лв./кг
Поцинкована
0,5 мм 1х21.50 лв./кг
0,55мм1х21.50 лв./кг
0,7 мм 1х21.50 лв./кг
0,8 мм 1х21.50 лв./кг
Цените са без
включен ДДС.
Към началото